ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY :: všeobecné i odborné
Výuka a doučování pro mateřské, základní, střední, vyšší i vysoké školy    

vyberte si předmět:
angličtina 324  ·    matematika 357  ·    český jazyk 92

Předškolní
vzdělávání
MŠ, kroužky,
jazyky, pohyb
 
Základní školy
 doučování a rozvíjení 
  předmětů na úrovni 
I. a II. stupně ZŠ 
 
Střední školy

 gymnázia, SOŠ, SOU, OA, 
 ISŠ, konzervatoře ...  

VOŠ a VŠ
 pomaturitní 
studium i doučování 
 pro vysokoškoláky 
 
Přijímačky
8-letá i 6-letá
gymnázia
 
Přijímačky SŠ
 
4-letá gymnázia,
SOŠ, SOU, ISŠ
Maturity
příprava,
doučování
 
Přijímačky VŠ
 
NSZ (SCIO)
i pro jednotlivé předměty
 
Příprava
na talentovky
pro všechny stupně 
uměleckých škol 
U3V
Univerzita třetího věkuadministrativa 3
analytická chemie 3
analytická chemie aplikovaná 1
anatomie 1
andragogika 0
angličtina 935
anorganická chemie 7
antropologie 0
aplikovaná elektronika 0
aplikovaná fyzika 0
aplikovaná geologie 0
aplikovaná chemie 1
aplikovaná informatika 4
aplikovaná matematika 10
architektura 5
automatizace 0
automatizace ve strojírenství 0
bezpečnostně právní studia 0
biochemie 5
biochemie a biotechnologie 1
biologie 25
biologie člověka 9
biomedicínské inženýrské obory 0
botanika 4
bridž 3
cestovní ruch 2
 cukrářská technologie 0
cvičení 32
český jazyk a literatura 92
čtení s porozuměním 7
dějepis 27
dějiny náboženství 3
dějiny výtvarného umění 10
demografie 0
deskriptivní geometrie 10
doprava a logistika 0
ekologie 2
ekonomické teorie 0
ekonomie 10
ekonomika a management 2
ekonomika a podnikání 1
elektronika 1
Elektrotechnická specializace 0
elektrotechnika 3
elektrotechnika a informatika 2
elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 0
elektrotechnologie 0
energetika 1
estetická výchova předškolních dětí 2
estetika 2
etika 3
etologie 0
 evoluční biologie 1
Evropská unie 2
Excel 13
Facebook 0
farmacie 0
farmakologie 1
filologie 0
filozofie 4
finanční gramotnost 4
finančnictví a bankovnictví 0
francouzština 278
fyzika 72
fyzikální chemie 3
fyziologie 1
gastronomie 0
genetika 2
geodézie 1
geografie 11
geologie 0
geometrie 0
grafika 26
grafomotorická cvičení 4
harmonie 3
hornictví a geologie 0
hospodářská politika a správa 0
hotelnictví 0
 hotelnictví a turismus 0
housle 28
hubnutí 41
hudebně dramatická výchova 3
hudební improvizace 5
hudební nauka 21
hudební výchova 50
humanitní studia 0
hutní a slévárenská výroba 0
hutní výroba a druhovýroba 0
hydrologie 0
chemická technologie 0
chemické a procesní inženýrství 0
chemie 45
chemie a chemická technologie 3
chemie a technická chemie 2
Chemie a technologie materiálů 1
chemie a technologie ochrany životního prostředí 1
chemie a technologie paliv 0
chemie silikátů 0
chod podniku 0
IKT 25
imunologie 1
informační studia a knihovnictví 0
internet pro seniory 4
jaderná chemie 2
 jóga (obecně) 3
jóga pro seniory 2
kartografie 1
keramická výroba 0
keramika 36
kinantropologie 0
klarinet 25
klasická kytara 41
klavír 53
kognitivní trénink 1
komunikační dovednosti 18
konstrukce strojů 0
kresba 54
kuchařská technologie 0
kulturologie 1
kvantitativní metody v ekonomice 0
latina 18
letecká a raketová technika 0
literatura 13
logika 1
logopedie 14
makromolekulární chemie 1
malba 50
marketing a management 2
matematika 357
média 0
 mediální a komunikační studia 0
mediální výchova 0
mechanika 2
mechatronika 0
metalurgické inženýrství 0
meteorologie 0
mezinárodní ekonomické vztahy 0
mezinárodní teritoriální studia 0
mikrobiologie 2
mineralogie 0
modelování 11
molekulární a buněčná biologie 4
morfologie 1
mykologie 0
náboženská výchova 2
nácvik a zlepšení koncentrace pozornosti 3
němčina 417
nerostné suroviny 0
občanská výchova 7
obrana proti manipulaci 5
obsluha NC strojů 0
odborné - elektrotechnické 0
odborné - finanční a ekonomické 2
odborné - oděvní a textilní 0
odborné - pedagogické 1
odborné - potravinářské 0
 odborné - stavební 0
odborné - strojírenské 0
odborné - zdravotnické 0
odborné - zemědělské 0
Office pro seniory 5
ochrana prostředí 0
optika 1
organická chemie 6
OS Windows 0
OSP 9
Outlook 5
paleontologie 0
pedagogika 4
plavání 7
početní představivost 3
pohybová výchova 10
politololgie 3
polygrafie 0
portavinářská technologie 0
Powerpoint 11
pozemní stavitelství 2
PR 0
praktické činnosti 2
právní nauka 1
právní specializace 1
právo 3
 právo a právní věda 3
prevence a náprava poruch chování 2
prevence a náprava poruch učení 4
prevence zdraví 3
programování NC strojů 0
propagace 0
provoz obchodu 0
průmyslová ekologie 0
průmyslová chemie 0
průmyslová chemie a chemická technologie 1
prvouka 8
předčtenářské dovednosti 6
předškolní a mimoškolní pedagogika 1
příprava na ekonomické fakulty 1
příprava na fakulty sociálních studií 2
příprava na fakulty tělesné výchovy a sportu 1
příprava na lékařské fakulty 2
příprava na NSZ (SCIO) - matematika 21
příprava na NSZ (SCIO) - OSP 4
příprava na NSZ (SCIO) - ZSV 2
příprava na právnické fakulty 1
příprava na testy SCIO - český jazyk a literatura 17
příprava na testy SCIO - matematika 38
příprava na testy SCIO - OSP 8
příprava na TSP MU 0
příprava na vstup do 1. třídy 7
 přírodopis 9
psaní 10ti 3
psychologie 13
publicistika 0
renesanční tance 1
robotika 0
ruština 251
řízení cestovního ruchu 0
sexuální výchova 0
silnoproudá elektrotechnika 0
sklářská výroba 0
slaboproudá elektrotechnika 0
slévárenská výroba 0
sloh 8
sluchové a zrakové vnímání 2
sociální činnost 0
sociální péče 0
sociální politika a sociální práce 0
sociologie 1
speciální pedagogika 1
společenské vědy 4
spotřební chemie 0
statika 1
statistika 18
stavební materiály 0
stavební mechanika 2
 stolničení 0
stomatologie 0
strojírenská technologie 0
strojírenství a strojní inženýrství 1
strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení 0
studium Bible 0
systémové inženýrství a informatika 2
školka 0
španělština 260
Taichi 11
taneční výchova 41
technické kreslení strojní 0
telekomunikace 0
telekomunikační a výpočetní technika 1
tělesná výchova 1
teologie 0
teoretické právní vědy 0
teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií 0
teorie a dějiny hudebního umění 0
teorie a dějiny literatury 2
teorie a dějiny tanečního umění 1
teorie a dějiny umění (obecně) 8
teorie a dějiny výtvarného umění 11
těžba a zpracování surovin 0
trénování paměti 11
trubka 23
 turistika 1
účetnictví 21
účetnictví a daně obecně 10
užitá geologie 0
veřejnosprávní činnost 2
virologie 1
vlastivěda 10
vojenská chemie 0
vojenská technika - elektrotechnická 0
vojenská technika strojní 0
všeobecné lékařství 0
výchova ke zdraví 3
vychovatelství 1
vyjadřovací schopnosti 6
výtvarná výchova 30
vývojová biologie 1
Word 12
základy obsluhy počítačů pro seniory 9
základy programování 7
základy společenských věd 9
zbožíznalství 0
zdravotnická bioanalytika 0
zdravý životní styl 13
zeměpis 9
znakový jazyk 10
zoologie 3
 žurnalistika 0

          přihlášení     
  Domů
  Info  
  Sitemap  
  Kontakty  
  Aktuality  
  Výuka  
  Vstup pro vyučující  
  Návrh odkazu  

(c) 2013-2014  ::0