KVALIFIKACE, REKVALIFIKACE
Profesní vzdělávání, kurzy, školení

vyberte si obor:
autoškola 1770  ·    masáže 623  ·    kosmetika 0

Kurzy pod
MŠMT
 
Akreditované
kvalifikace,
rekvalifikace
 
Kurzy pod
MZČR

 zdravotnictví 

Profesní
kvalifikace
NSK
 
Kvalifikace
MPSV

 v sociální oblasti 

 
Účetnictví
a
daně
Kurzy
pro podnikání
a management
 
Akreditované
kurzy ve
sportu
 
Terapie
všechny hlavní oblasti kvalifikací a rekvalifikací:
administrativa a ekonomika  
BOZP a PO  
daně a účetnictví  
doprava a spoje  
ekonomie  
elektrotechnika a elektronika  
energetika  
finance (bankovnictví, pojišťovnictví)  
gastronomie, hotelnictví a turismus  
hornictví a hornická geologie, hutnictví, slévárenství a kovárenství  
instruktoři, trenéři a cvičitelé sportů  
IT, počítače  
kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů  
krása a zdraví (rekvalifikace)  
lidské zdroje a personalistika  
management  
marketing, obchod a reklama  
oceňování a soudní znalci  
oficiální a akreditované kvalifikace, rekvalifikace  
ochrana majetku a osob  
osobnostní rozvoj  
ostatni  
pedagogika, výchova a vzdělávání  
podnikání  
   polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie  
potravinářství a krmivářství  
právo, právní a veřejnosprávní činnost  
průkazy, oprávnění, obsluhy a způsobilosti  
příprava na autorizaci, akreditaci  
psychologie, sociologie  
publicistika, knihovnictví a informatika  
restaurátorství  
služby  
sociální oblast  
stavebnictví, geodézie a kartografie  
strojírenství  
technická chemie  
textilní výroba a oděvnictví  
umění, kultura a užité umění  
zdravotnictví, lékařství a farmacie, alternativní medicína  
zemědělství, zahradnictví, lesnictví a veterinární péče  
zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů  


všechny kvalifikace a rekvalifikace od A do Z:
A Ručně vedené, plošinové nízkozdvižné a tahače 
Adiktolog 
administrativa 2
Administrativní pracovník 6
Administrátor krematoria 
Administrátor osobního počítače 1
Administrátor pohřebiště 
Administrátor projektu 
Administrátor www serveru 
Alkoholismus 
andragogika 
animátor 
Aranžování a vazba květin 1
aromaterapeutická masáž 5
aromaterapie 11
Art grafik 
arterapie a artefiletika 1
Asanační pracovník bez fumigantů 
Asanační pracovník s fumiganty 
asertivita 9
Asfaltér 
Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví 
Asistent/ka, sekretář/ka 4
Asistentka podnikatele 1
Auditor systémů řízení 
Augmentativní a alternativní komunikace v sociální práci 
Autismus 
Autolakýrník - finální povrchová úprava 
Autolakýrník - přípravář 
automasáž 
Autoptický laborant 
autorizace ČKA ( autorizovaný architekt ) 
autorizace ČKAIT ( autorizovaný inženýr · autorizovaný technik ) 
autorizovaný inspektor 
autorské právo 
autoškola ( řidičský průkaz ) 1770
ayurvédská masáž 4
B Plošinové, nízkozdvižné a tahače s pákovým řízením 
Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich 
bambusová masáž 4
baňkování 20
Báňský úpravář uhlí 
Barman 5
barmanství 5
Barvení a chemická úprava textilií 
Bazální stimulace 
Betonář 
Bezpečná domácnost 
bezpečnost 
Bezpečnost na pracovišti (Evropský certifikát v sociální péči) 
Bezpečnost práce (BOZP) 1
Biomedicínská technika 
Biomedicínské inženýrství 
Bourání masa 
Bowenova masáž 1
brainstorming 
Brašnář 
Breussova masáž 12
Broušení kovových materiálů 
Brusič a frézař kamene 
Brusič drahých kamenů 
Brusič nožířských výrobků 
Brusič skla 
C Plošinové, nízkozdvižné a tahače s volantovým řízením 
canisterapie 
Celní deklarant 1
Cukrář v restauračním provozu 
Cvičitel aqua fitness 
Cvičitel golfu 
Cvičitel Hatha jógy 2
Cvičitel horské služby 
Cvičitel jezdectví 1
Cvičitel jógy II. třídy 4
Cvičitel kulturistiky 
Cvičitel lyžování 3
Cvičitel Nordic Walkingu 1
Cvičitel plavání II. třídy 3
Cvičitel pobytu v přírodě II. třídy 1
Cvičitel pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění 1
Cvičitel předškolních dětí a rodičů s dětmi 2
Cvičitel psychomotoriky 
Cvičitel rytmické gymnastiky II. třídy 
Cvičitel seniorů 
Cvičitel snowboardingu 1
Cvičitel sportu pro všechny 
Cvičitel vodní turistiky 
Cvičitel všeobecné gymnastiky 
Cvičitel základních pohybových aktivit 
Cvičitel zdravotní tělesné výchovy II. třídy 4
čínská masáž 9
Člen horské služby 
Člen první pomoci ( Instruktor první pomoci ) 2
čokoládová masáž 17
Čtení a kreslení technické dokumentace 
D Vysokozdvižné ručně vedené 
daň z příjmu FO 1
daň z příjmu PO 
daň ze závislé činnosti 
Daňová evidence 7
Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) 3
daňové právo 
daňové přiznání 1
Daňový referent 
Daňový specialista 3
databáze obecně 1
dědické právo 1
Dekoratér 
Dekoratér keramiky 
Delegát cestovní kanceláře 1
Dělník čistění a kontroly dílců, balení výrobků 
Dělník pro přípravu nábytkových povrchů 
Dělník pro recyklaci 
Dělník v kamenické výrobě 
Dělník ve strojírenské výrobě 
Dělník výroby bednění 
Dělník výroby drobných dřevěných výrobků 
Dělník výroby dřevařských polotovarů 
Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců 
Designér koupelen 
Detašér čistírny a prádelny 
Detektiv koncipient 2
Dezinfektor 
Diagnostik kanalizační sítě 
Diagnostik vodovodní sítě 
Dietologický kurz 1
digitální fotografie 7
Dílenský montážník nábytku 
Diskriminace, týrání, zanedbávání a zneužívání seniorů a Ageismus 
Dispečer logistiky 
Dlaždič 
Dlaždič prefabrikovaných dlažeb 
Dluhové poradenství 
Dokumentace v sociálních službách 
Domácí násilí 
Domovník 1
Doprava dříví 
Dornova metoda 10
dotyková terapie 2
Dozorce výhybek 
DPH 
dramaterapie 2
Drogová závislost 
Dřevorubec 
duševní hygiena 9
Duševní poruchy 
E Vysokozdvižné s pákovým řízením 
e-business 
ECDL 
Ekolog podniku 
Ekonom práce 
ekonomie (obecně) 7
ekonomika a management 2
ekonomika a podnikání 1
ekonomika a řízení 2
ekonomika a řízení energetiky 
ekonomika cestovního ruchu 1
ekonomika podniku ( ekonomika podnikání ) 5
Elektrická zařízení 
Elektrické instalace 
Elektrické rozvody 
Elektromechanik lanové dráhy 
Elektromechanik pro chladicí zařízení ( Elektromechanik pro chladící zařízení ) 
Elektromechanik pro TZ ( Elektromechanik pro technická zařízení ) 
Elektromechanik pro výtahy 
Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 
Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 
Elektromontér fotovoltaických systémů 
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení 
Elektrotechnik měřících přístrojů 
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci RFID 
Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník 
Emigranti, migranti, utečenci 
emoční inteligence 5
ergoterapie ( léčba prací ) 
etika 3
Etika v sociální práci 
etiketa 4
EU rozšíření na 111 P BW (FW) 1.2 B t PA (PB) ss nb (ml) (plechy el. obloukem) 
EU rozšíření na 111 P BW (FW) 1.2 B t PF ss nb (ml) (plechy el. obloukem) 
EU rozšíření na 135 P BW (FW) 1.2 S t PA (PB) ss nb (ml) (plechy v aktivním plynu-MAG CO2) 
EU rozšíření na 135 P BW (FW) 1.2 S t PF ss nb (ml) (plechy v aktivním plynu-MAG CO2) 
EU rozšíření na 311 T BW 1.2 S t D PC ss nb (trubky plamenem do ø 25mm) 
EU rozšíření na 311 T BW 1.2 S t D PC ss nb (trubky plamenem od ø 25mm) 
EU rozšíření na 311 T BW 1.2 S t D PH ss nb (trubky plamenem do ø 25mm) 
EU rozšíření na 311 T BW 1.2 S t D PH ss nb (trubky plamenem od ø 25mm) 
EU: 111 P BW (FW) 1.2 B t PA (PB) ss nb (ml) (plechy el. obloukem) 
EU: 111 P BW (FW) 1.2 B t PF ss nb (ml) (plechy el. obloukem) 
EU: 135 P BW (FW) 1.2 S t PA (PB) ss nb (ml) (plechy v aktivním plynu-MAG CO2) 
EU: 135 P BW (FW) 1.2 S t PF ss nb (ml) (plechy v aktivním plynu-MAG CO2) 
EU: 311 T BW 1.2 S t D PC ss nb (trubky plamenem do ø 25mm) 
EU: 311 T BW 1.2 S t D PC ss nb (trubky plamenem od ø 25mm) 
EU: 311 T BW 1.2 S t D PH ss nb (trubky plamenem do ø 25mm) 
EU: 311 T BW 1.2 S t D PH ss nb (trubky plamenem od ø 25mm) 
Euro management 
Europodkovář 
Eutanazie 
Evidence zásob zboží a materiálu 
Evropský certifikát v sociální péči - ECC (náplň Základních evropských znalostních dovedností v sociální péči) 
Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky 
exekutoři 
Expedient velkoobchodu 
F Vysokozdvižné s volantovým řízením 
facilitace 1
finance, bankovnictví (obecně) 
Finanční a ekonomická gramotnost 
finanční gramotnost 3
finanční kontrola a audit 
Finanční poradce 
finanční právo 
finanční úspěch 2
firemní kultura 2
Florista 4
Formíř-jádrař 
Fotograf v minilabu 
Fotografické práce 1
Fotolaborant 
Fotoreportér 1
Frézování kovových materiálů 
Fundraising a PR v oblasti sociálních služeb 
G Vysokozdvižné řízené ze zdvihací plošiny 
Galvanizér 
Galvanizérské práce 
Glazovač keramiky 
grafické práce na počítači 1
grafologie 1
Greenkeeper 
H Plošinové, nízkozdvižné a tahače ručně vedené 
havajská masáž 13
hipoterapie 
Hodinářské práce 
hodnocení zaměstnanců 1
Hodnotitel koní 
Hodnotitel vína 
Hodnoty v sociální péči (Evropský certifikát v sociální péči) 
Holičské a kadeřnické práce 27
holistická masáž 
Horník kombajnér rubání a ražení 
Horník předák rubání a ražení 
Horník v ostatních činnostech v dole 
Horská průvodcovská činnost 1
Horský průvodce 
Hospicová a paliativní péče, péče o umírající 
Hospodyně 3
Hospodyně v domácnosti 
Hradlář, Hláskař 
Hrázný a jezný 
Hrobník 
hudba a zvuk na PC 
Hutní technik dispečer 
Hutní technik mistr 
Hutní technik operátor 
Hutní technik technolog 
Hutník přípravář vsázky aglomerace 
Hutník tavič neželezných kovů 
Hutník tavič ocelí 
Hutník tažeč kovů 
Hutník v recyklaci neželezných kovů 
Hutník valcíř kovů 
Hutník vysokopecař 
hygienické předpisy 2
Chemický technik analytik 
Chemický technik manažer provozu 
Chemický technik mistr 
Chemický technik operátor 
Chemický technik plánovač 
Chemický technik pro environment 
Chemický technik produktmanažer 
Chemický technik technolog 
Chemik - laborant 
Chemik pro obsluhu zařízení 
Chemik-laborat 
Chirurgický nástrojař 
Chlorovač 
Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců 
Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz 
Chovatel a ošetřovatel prasat 
Chovatel a ošetřovatel skotu 
Chovatel exotických ptáků 
Chovatel koní 
Chovatel okrasných a akvarijních ryb 
Chovatel okrasných a akvaryjních ryb 
Chovatel terarijních zvířat 
Chovatel včel 
Chovatel vodní drůbeže 
Chovatel zvířat 
Chovatel zvířat (se zaměřením na péči v zoo prodejnách a zájmových chovech) 
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 1
Chůva pro dětské koutky 1
I Plošinové, nízkozdvižné a tahače s pákovým řízením 
I W1 
II W1 
Imaginativní techniky 1
indická masáž 7
indická masáž hlavy 3
Informátor v dopravě 
insolvenční právo 
Insolvenční zákon 
Instruktor aerobiku 2
Instruktor Body and Mind 3
Instruktor Bodystyling 
Instruktor bodystylingu 
Instruktor bojových umění 
Instruktor cardiofitness 
Instruktor cvičení Pilates 2
instruktor cykloturistiky 
Instruktor fitness 10
Instruktor Hatha jógy 1
Instruktor horské služby 
Instruktor indoor cycling 
Instruktor indoor cycling - spinning 
instruktor inline bruslení 
Instruktor kondiční chůze 
Instruktor kondičního posilování 2
Instruktor lezení na umělých stěnách 1
Instruktor lyžování 4
Instruktor Nordic Walking 1
Instruktor okinawského karate II. třídy 
Instruktor orientálních tanců 1
Instruktor pilates 
Instruktor plavání 
instruktor plavání 
Instruktor plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku 3
Instruktor plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku 2
Instruktor Power jógy 1
instruktor programu HEAT 
Instruktor sebeobrany II. třídy 
Instruktor skalního lezení 1
Instruktor snowboardingu 1
  Instruktor sportovního potápění 
Instruktor squashe 
Instruktor školního lyžování 
Instruktor těhotenského cvičení s předporodní přípravou 
Instruktor trampoliningu 
instruktor vodní turistiky 
Instruktor wu-shu 
Interiérový designér/ka 
Internetové poradenství v sociální oblasti 
internetový marketing (online marketing) 3
invalidní vozík 
investování 
Inženýr chemie produktmanažer 
Izolatérské práce 
J Plošinové, nízkozdvižné a tahače s volantovým řízením 
Jednoduchá obsluha hostů 4
jednoduché účetnictví 2
Jezdec a chovatel dostihových koní 
Jezdec a chovatel sportovních koní 
Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní 
K Vysokozdvižné ručně vedené 
Kalič 
Kamnář montér topidel 
Kamnář pro renovaci dobových topidel 
kapitánský kurz ( kapitánské zkoušky ) 2
kariérové poradenství 
Keramický technik mistr 
Keramický technik technolog 
Keramik-modelář 
kineziotaping 3
Klapkař 
klasická masáž 
Klempíř drakař 1
Klempíř stavební 
Klempíř strojní 2
Klempířské práce 
Klempří strojní 
Klient se sluchovým postižením 
Klient se zrakovým postižením 
Knihař na automatických knihařských linkách 
Knihař na knihařských strojích 
Knihovník 
Kočí 
Kočí v lesní těžbě 
Koksař obsluha baterií 
Koksař obsluha chemické části koksovny 
Kominík - Kontrola a čištění spalinových cest 
Kominík - Měření spalin 
Kominík - Montáž komínů a komínových vložek 
Kominík - Revizní technik spalinových cest 
Komunikace (Evropský certifikát v sociální péči) 
Komunikace v sociální práci 
komunikační dovednosti 18
konkurz a vyrovnání 
kontrolor 
Kontrolor kvality 
Kontrolor kvality dopravy 
Kontrolor přepravy cestujících 
Kontrolor strojírenských výrobků 
Kosmetické služby 59
Kouč 1
koučing ( koučování ) 9
Kovář ruční 
Kovář strojní 
Kovářské práce 
Kovotlačitel 
Kožařský technik designér a modelář 
Kožařský technik kontrolor kvality 
Kožařský technik mistr 
Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač 
Kožařský technik technolog výroby obuvi 
Kožařský technik vedoucí výrobního provozu 
Kráječ kožešinových dílců 
Krajinář 
Krizová intervence ( Krizová pomoc ) 
krizové řízení 
Krupier ( krupiér ) 
krystaloterapie 
Kuchař expedient 
kvalita 
Květinář 
L Vysokozdvižné s pákovým řízením 
Lakýrník a natěrač 
Lakýrník ve strojírenství 
Lamač 
Legislativa v obasti sociálních služeb 
Lektor 5
Lektor dalšího vzdělávání 
lektor trénování paměti 
lektor volného času 2
Lektor/ka dalšího vzdělávání 3
Lesní technik lesník pro pěstební činnost 
Lesní technik lesník pro těžební činnost 
Lesní technik myslivec 
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví 
lifting obličeje 4
Líhňař 
Lisař na protlačovacích lisech 
Lisař na strojích s manuální obsluhou 
Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách 
LMS 
Logistik skladových operací 
Logistik v dopravě a přepravě 
Logistik výroby 
logopedie 16
lymfodrenáž 4
lymfodrenáž manuální 2
lymfodrenáž obličeje 2
lymfomasáž 20
lymfomasáž obličeje 6
Malíř 
Malíř skla 
Management 10
management (obecně) 7
management malých a středních podniků 
management objektů, procesů, činností 
Management se zaměřením na logistiku 1
Management se zaměřením na personalistiku 4
Management sociálních služeb ( Řízení, organizování a financování sociálních služeb, vedení teamu, marketing ) 1
Management systémů řízení bezpečnostních informací 
management změn 
managerské plánování a projektování 
managerské rozhodování 
Manažer 1
Manažer BOZP 
Manažer kvality 
Manažer nákupu velkoobchodu 
Manažer obchodu 1
Manažer odbytu velkoobchodu 
Manažer prodeje 
Manažer programů a komplexních projektů 
Manažer projektu 
Manažer velkoobchodního skladu 
manažerská etika 
manažerské dovednosti 2
manažerské týmy 
Manikúra a pedikúra včetně nehtové modeláže 72
Manikúra včetně nehtové modeláže 9
Manipulace se zbožím a materiálem 1
Manipulační práce se zbožím ve skladu 
Marketing 11
marketing a management 3
marketingová komunikace 3
masáž dětí a kojenců 20
masáž hlavy 1
masáž lávovými kameny 34
masáž medová 22
masáž obličeje 3
masáž plosky nohy 5
masáž proti celulitidě 6
masáž proti migréně 1
Masér (Masér pro zdravotnictví) 3
masérský kurz 26
maskér 
Mediální plánovač 
Mechanik geologicko-průzkumných zařízení 
Mechanik kolejových vozů 
Mechanik motorových lokomotiv 
Mechanik optických přístrojů 
Mechanik přístrojů a strojů 
Mechatronik 
mentoring 1
Metodický kurz pro učitele cizích jazyků 
Metody sociální práce 
mezinárodní ekonomické vztahy 
mezinárodní právo 
Mezinárodní učitel lyžování 
míčkování 1
mikromasáž očního okolí 10
Místní zástupce cestovní kanceláře 
Mistr plavčí 2
Mlékárenské práce 
Mlékař 
Mlynářské práce 
Modelář ve slévárenství 
Modelářské práce 
Montáž komínů a komínových vložek 
Montážník nábytkových sestav 
Montážník nábytku 
Montér elektrických instalací 
Montér elektrických rozvaděčů 
Montér elektrických sítí 
Montér hromosvodů 
Montér izolací proti chemickým vlivům 
Montér kabelových technologií pro silnoproud 
Montér kazetových podhledů 
Montér mechanických zábran 
Montér ocelových konstrukcí 
Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy 
Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov 
Montér půdních vestaveb 
Montér slaboproudých metalických sítí 
Montér slaboproudých zařízení 
Montér strojů a zařízení 
Montér suchých podlah 
Montér suchých staveb 
Montér suchých stěn a stropních podhledů 
Montér tepelných čerpadel 
Montér tepelných izolací technologických zařízení 
Montér točivých strojů 
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení 2
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 2
Montér výplní stavebních otvorů 
Montér výtahů 
Montér výtahů specialista 
Montér vzduchotechniky 
Montér zateplovacích systémů 
Montér zdicích systémů 
MOODLE 
motivace 
Motivační rozhovory 1
motorová pila 
moxování 3
MS Project 
muzikoterapie 4
Mzdové účetnictví 10
Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky) 3
N Vysokozdvižné řízené ze zdvihací plošiny 
nácvik a zlepšení koncentrace pozornosti 3
Náhradní rodinná péče 
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv 
národnostní menšiny ( národnostní minority ) 
Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů 
Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření 
Nástrojař pro přípravky a měřidla 
Nástrojař pro řezné nástroje 
Návrhář software 
Nespecifická rekvalifikace pro absoloventy SŠ 1
Nespecifická rekvalifikace pro absoloventy ZŠ 1
Nespecifická rekvalifikace s výukou jazyků 1
Nespecifická rekvalifikace, dle Usnesení vlády č. 238/1991 
neverbální komunikace ( mimoslovní ) 5
Nevidomý a slabozraký masér 
NLP ( neurolingvistické programování ) 2
nonverbální komunikace  5
Nožíř 
občanské právo 2
Občanský zákoník - rodinné právo 2
Občanský zákoník (nový) ( Nový občanský zákoník ) 14
Obchodní cestující 
obchodní dovednosti 5
obchodní právo 2
Obchodní referent 1
Obchodní referent zahraničního obchodu 1
Obchodní zástupce 6
Obchodní zástupce velkoobchodu 
Obráběč keramiky 
obrana proti manipulaci 5
Obsluha a údržba čelního nakladače 
Obsluha CNC obráběcích strojů 1
Obsluha čerpací stanice s PHL 
Obsluha dřevařských strojů a zařízení 
Obsluha elektro/motovozíku 
Obsluha elektrovozíku (plošinový a tahač; vstupním předpokladem je řidičský průkaz kategorie B, C, D nebo T) 
Obsluha elektrovozíku (plošinový a tahač) 
Obsluha elektrovozíku (ručně vedený) 
Obsluha elektrovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 tun; vstupním předpokladem je řidičský průkaz kategorie B, C, D nebo T) 
Obsluha elektrovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 tun) 
Obsluha elektrovozíku (vysokozdvižný volantový nad 5 tun) 
obsluha elektrovozíku a motovozíku 1
Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun; vstupním předpokladem je řidičský průkaz kategorie B, C, D nebo T) 
Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun) 
Obsluha elektrovozíku a motovozíku (vysokozdvižný volantový nad 5 tun) 
Obsluha hydraulické ruky 
Obsluha jeřábů s elektrickým pohonem třídy „O“ 
Obsluha jeřábů třídy „A“ 
Obsluha jeřábů třídy „B“ 
Obsluha jeřábů třídy „D“ 
Obsluha kremačního zařízení 
Obsluha křovinořezu 
Obsluha lesního kolového traktoru 
Obsluha lisovacího zařízení ovoce 
Obsluha lyžařského vleku 
Obsluha mlýnských strojů 
Obsluha mobilních štěpkovacích strojů 
Obsluha motorové řetězové pily 
Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu 1
Obsluha motovozíku (Vysokozdvižný volantový do 5 tun; vstupním předpokladem je řidičský průkaz kategorie B, C, D nebo T) 
Obsluha motovozíku (Vysokozdvižný volantový do 5 tun) 
Obsluha motovozíku (vysokozdvižný volantový nad 5 tun) 
Obsluha osobního počítače 7
Obsluha pálicích pecí ( Obsluha pálících pecí ) 
obsluha PC 2
obsluha sauny 4
Obsluha sauny pro děti a dospělé 
Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě 
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace 
Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě 
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji 
Obsluha úpravny kamene 
Obsluha zařízení sil 
Obsluha zdvihacích zařízení 
Obsluha zdvihadel a jeřábů s ručním pohonem třídy „O“ 
Obuvník pro gumárenskou výrobu 
Obuvník pro sériovou výrobu ( Obuvník pro sériovou obuv ) 
Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi 
Obuvník pro zakázkovou výrobu 
oceňování mincí 
oceňování nemovitostí 
oceňování poštovních známek 
oceňování sběratelských předmětů 
oceňování starožitností 
oceňování stavebních prací 
oceňování uměleckých děl 
Odborná způsobilost v elektrotechnice 
Odborné zdravotnické laboratorní metody 
  Odborný pracovník obsluhy pošty 
Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 
Odborný servisní pracovník 
odezírání 
Ohrožená rodina 
ochranka 
Omítkář 
Opatrovnictví 
OpenProject 
operativní management 
Operátor Call centra 
Operátor DTP 
Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů 
Operátor linky pro výrobu krmných směsí 
Operátor linky pro výrobu premixů 
Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě 
Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě 
Operátor pasterační stanice 
Operátor poštovních informačních služeb 
Operátor přípravy zákysů 
Operátor soloven sýrů 
Operátor strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě 
Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů 
Operátor věžové sušárny mléka a odparky 
Operátor výroby tavených sýrů 
Operátor zhotovení tiskových forem 
Operátor železniční dopravy 
Opravář malé zemědělské mechanizace 
Opravář obuvi a kožedělného zboží 
Opravář strojů a zařízení 
Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat 
Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin 
Opravy hudebních nástrojů 
Opravy karoserií 
Opravy ostatních dopravních prostředků 
Opravy silničních vozidel 
Optik 
Optik pro brýlovou techniku 
organizace managementu 
Organizačně technický pracovník 1
organizační dovednosti 
Osazovač 
Osobní asistent 1
Osobní trenér kondičního posilování 1
Osoby se zdravotním postižením ( Osoby se zdravotním handicapem ) 
ostatní - daně 3
ostatní - účetnictví 3
Ostřič nástrojů 
osvětlovač 
Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů 
Ošetřovatel 1
Ošetřovatel koní 
Ošetřovatelská dokumentace v sociálních službách 
Ovocnář 
Pacing And Leading 
pájení ocelí mosaznými pájkami, kombinace materiálů 
Paznehtář 
peagogika 1
péče o děti od 0 do 15 let 3
Péče o osobu blízkou 
Péče v domovech se zvláštním režimem 
Pečovatel 
Pečovatel/pečovatelka (o děti ve věku od 0 do 15 let) 
Pečovatel/pečovatelka (o děti ve věku od 3 do 15 let) 2
pedagogické minimum 
Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku 2
Pedikúra včetně nehtové modeláže 9
Personalista 8
personalistika 4
Pěstební činnost a ochrana lesa 
Pěstitel základních plodin 
Pěstounské rodiny 
Piercing (vpravování cizorodých předmětů do lidského těla) 2
pilotní průkaz 3
Písař/ka 1
písemná a elektronická komunikace 2
Písmák 
Pivovarnické a sladovnické práce 
Plavčík 3
Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Advanced) 
Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core) 
Počítačový grafik 
Podkovář 
Podkovář specialista 
Podlahář betonových podlah 
Podlahář bezespárých podlah 
Podlahář dřevěných podlah 
Podlahář plovoucích podlah 
Podlahář povlakových podlah 
Podnikový ekolog 
Podpora kvality života osob, o které je pečováno (Evropský certifikát v sociální péči) 
podvojné účetnictví 8
Pokladní 2
Pokrývač skládaných krytin 
Pokrývač skládaných krytin střech historických budov 
Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech 
Polygrafická výroba 
Pomocné práce při úpravě a zpracování textilií a kůže 
Pomocné práce při zpracování odpadového materiálu 
Pomocné práce v keramické dílně 
Pomocné práce v tkalcovské dílně 
Pomocné práce ve šperkařské dílně 
Pomocné prodavačské práce 
Pomocné zednické práce 
Pomocník podkováře 
Poradce pro pozůstalé 
Poradce pro výživu 6
Poradce zdravého životního stylu (mimo oblast zdravotnictví) 
Poradenství v sociální oblasti 
Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže 
Porážení, jatečné opracování a porcování králíků 
Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat 
Porozumění roli pracovníka v sociálních službách (Evropský certifikát v sociální péči) 
Poříčný 
Posunovač 
Poštovní doručovatel 
Potápěč operátor 
Potápěč pracovní 
Potravinářský dělník 
Povrchové úpravy skla 
PR 1
Práce s osobami s mentálním postižením 
Práce v ubytovacím zařízení 
pracovně právní vztahy 2
pracovní a podnikatelské poradenství 
pracovní právo ( zákoník práce ) 3
Pracovní právo pro sociální pracovníky 
Pracovník (pracovnice) ve spisové službě 
Pracovník cestovní kanceláře 1
Pracovník cestovního ruchu 1
Pracovník dohledového centra 
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 
Pracovník grafického studia 2
Pracovník nákupu velkoobchodu 
Pracovník obsluhy bioplynových stanic 
Pracovník odbytu velkoobchodu 
Pracovník poštovní přepážky 
Pracovník poštovní přepážky univerzální 
Pracovník poštovní přepravy I 
Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz 
Pracovník poučený v elektrotechnice 
Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku 
Pracovník pro provádění revizí v elektrotechnice 
Pracovník pro recyklaci 
Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečními zvířaty na porážkách 
Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách 
Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu v elektrotechnice 
Pracovník pro řízení činnosti v elektrotechnice 
Pracovník pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování v elektrotechnice 
Pracovník pro samostatnou činnost v elektrotechnice 
Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků 
Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva 
Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých 
Pracovník pronájmu prádla 
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin 
Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění 
Pracovník provozu prádelny 
Pracovník spotřebitelských úvěrů 
Pracovník turistického informačního centra 
Pracovník úklidových služeb 
Pracovník v sociálních službách 2
Pracovník v sociálních službách - zaměření na občany se zdravotním postižením 
Pracovník v sociálních službách - zaměření na osobní asistenci 
Pracovník v sociálních službách - zaměření na osoby s demencí 
Pracovník v sociálních službách - zaměření na přímou obslužnou péči a osobní asistenci 2
Pracovník v sociálních službách - zaměření na seniory 
Pracovník v sociálních službách - zaměření na základní výchovnou nepedagogickou činnost 
Pracovník v sociálních službách s evropským certifikátem 
Pracovník vnitřní poštovní služby II 
Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek 
Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce 
Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu 
Pracovník výroby ovocných koncentrátů 
Pracovník výroby ovocných pomazánek 
Pracovník výroby sesazenek 
Pracovník znalý práce v elektrotechnice 
Právní ochrana dětí 
Právní ochrana postižených osob 
právo EU 
právo, legislativa 3
pravopis a stylistika 1
preterapie 
Prevence drogových závislostí 
prezentační dovednosti 6
Probace a mediace 
Problematika zneužívání a týrání, její rozpoznání a reakce (Evropský certifikát v sociální péči) 
procesní právo 
Prodavač 2
Prodavač uměleckých předmětů 
Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb 
prodejní dovednosti 3
Producent krmného hmyzu 
Producent savců pro krmné a pokusné účely 
Programátor 
Programátor CNC strojů 
Programátor www aplikací 2
projektové a procesní řízení 
Projektový manažer 4
projektový manažer pro EU 1
Projektový manažer včetně řízené praxe 
Projektový specialista 
prokrastinace 1
Provoz solárií (pro nezdravotnické pracovníky) 12
Provoz solárií (vstupní předpoklad živnostenským zákonem vyjmenovaní zdravotničtí pracovníci) 3
Provozní těžař ropy a plynu 
Provozní vedoucí úklidu 
Provozní zámečník 
Provozování cestovní agentury 
Provozovatel tělovýchovných zařízení - se zaměřením na provozování koupališť a bazénů 
Průvodce cestovního ruchu 4
Průvodce Prahou 
průvodce pro region Praha 2
Průvodce přírodou 
Průvodcovské služby v oblasti tělovýchovy 
Průvodčí osobní přepravy 
průzkum trhu 1
Přadlák 
Předlák 
Přeprava a ustájení jatečných zvířat 
Příjem surovin pro výrobu potravin a krmiv 
Příprava keramických hmot 
Příprava minutek 4
příprava na pracovní pohovor 2
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení 
Příprava pokrmů studené kuchyně 4
Příprava teplých pokrmů 4
psaní 10ti ( psaní na stroji · psaní všemi deseti ) 1
Psovod bezpečnostní služby 
Psovod horské služby 
Pstruhař 
Psychiatrické minimum 
Psycholog ve zdravotnictví 
psychologie 9
Psychologie a psychopatologie v sociální práci 
Puškařské práce 
Radiologická fyzika 1
Radiologická technika 
Realitní makléř 
Recepční 1
reflexní masáž 19
Rehabilitační ošetřování 1
reklama 
Relaxace ( Relaxační techniky ) 3
relaxační masáž 7
Resocializační pracovník 
restaurování historických staveb 
restaurování nábytku 
restaurování obrazů 
restaurování soch 
rétorika 8
Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení 
rizikový management 
rodinné právo 2
rovnání plamenem 
Rozhovor - nástroj pomoci 
rozpočtování 
Rozvoj pracovníka v sociálních službách (Evropský certifikát v sociální péči) 
Ruční práce v produkčním zahradnictví 
Rukavičkář 
Rybníkář 
rychločtení 
rychlostudium 
Rýsovač 
Rytec drahých kamenů 
Rytec kovů 
Rytec skla 
Řemeslná výroba perníků 
Řemeslné zpracování čokolády 
Řidič kolesového nakladače 
Řidič pásového vozu 
Řidič rypadla 
Řidič sněžných pásových vozidel 
Řidič velkostroje 
Řidič vozidla DNR 
Řidič vozidla ZZS 
řízení a vedení 
Sadovník 
Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje 
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník 
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury 
Sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení 
Sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci 
Sanitář pro operační sál 
Sanitář pro pitevnu nebo autoptické oddělení 
Sanitář pro zařízení lékárenské péče 
SAP 
sebevědomí 11
Sedlář 
Sekretářka 1
Senilita a stařecká demence 
SEO a optimalizace stránek 
Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 
Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 
Servisní pracovník 
Servisní pracovník u zákazníka 
Servisní technik 1
Servisní technik klimatizace osobních automobilů 
Seřizovač konvenčních obráběcích strojů 
Sexuální pedagogika pro mentálně postižené 
shiatsu masáž 10
Schizofrenie 
Signalista 
Sjednavatel pohřbení 
Skenerista retušér 
Skladník 2
Skladník velkoobchodu 
Skladování a distribuce potravin a krmiv 
Skladování, balení a expedice mlýnských výrobků 
Sklář pro duté sklo 
Sklář pro lisované sklo 
  Sklář pro technické sklo 
Sklenář 
Slévač 
Slévárenský technik mistr 
Slévárenský technik modelář 
Slévárenský technik technolog 
Složitá obsluha hostů 4
Smaltér 
Smaltérské práce 
smluvní právo 
Smuteční řečník a obřadník 
Sociální dávky, příspěvky 
sociologie 1
soft skills ( měkké dovednosti ) 11
someliér 3
Sommelier 
soudní znalci 
soukromé právo 1
Soustružení kovových materiálů 
Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 2
Specialista marketingu 
Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců 3
Specialista poradenství a prodeje krmných směsí 1
Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin 
Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 3
společenské menšiny ( společenské minority ) 
Sportovní a rekondiční masáže (mimo oblast zdravotnictví) 40
Sportovní masáž 2
sportovní průvodce 
spotřebitelské právo 
spotřební daně a cla 
Správce operačních systémů pro malé a střední organizace 
Správce počítačové sítě 
Správce sítí pro malé a střední organizace 
Správce tiskových dat 
správní právo 
Stalking 
Standardy kvality sociálních služeb 
Staniční dozorce 
Staniční pracovník lanové dráhy 
Starožitník 
Stavební montážník 
Stavební truhlář 
Stavební zámečník 
Stavitel podzemní hrobky 
strategický management 
Strážce přírody 
Strážný 2
Strojní rytec 
Strojník bazénu 
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice 
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod 
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody 
Strojník sklářských zařízení pro foukací linky 
Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky 
Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky 
Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky 
Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic 
struktury v managementu 
Střídavá výchova 
Střihač ovcí 
Stříhání a kosmetická úprava psů 6
Stříhání oděvů 
Stříhání oděvů (střihová služba) 
Studnař 
svařování automatem pod tavidlem 
svařování betonářské oceli 
svařování odporem 
Svrškařka 
syndrom vyhoření 7
Sýrař 
Systém sociálního pojištění 
Systém sociálních služeb 
Systemická práce s dětmi a dospívajícími 
Systemická sociální práce s rodinou 
systémy řzení a ISO 
Šička 1
Šička interiérového vybavení 
Šička kožešinových výrobků 
Šička oděvních výrobků 
Školkař 
Štípač kamene 
Štukatérské práce 
Švadlena 
tantrická masáž 
Tapetář 
Tavič 
Tavič skloviny 
teambuilding 1
Technik bazénu 
Technik BOZP 
Technik kontrolor jakosti ve strojírenství 
Technik kvality 
Technik PC a periferií 
Technik požární ochrany 
Technik pro recyklaci 
Technik řízení jakosti ve strojírenství 
Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 
Technik výpočetních systémů 
Technolog těžby ropy a zemního plynu 
tejpování 2
Telefonické poradenství v sociální oblasti 
telemarketing 
Terapeut energetické psychologie a EFT 1
Tesař 2
Tetování (aplikace ozdobných obrazců) 8
Textilní mistr 
Textilní návrhář 
Těžba dříví těžebně-dopravními stroji 
Těžební činnost 
thajská masáž 7
timemanagement 4
Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích 
Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích 
Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích 
Tiskař na ofsetových archových strojích 
Tiskař na sítotiskových strojích 
Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích 
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 
Tkadlec 
Točíř keramiky 
Topenář 2
Totální komunikace 
Tranzitér 
trendy vývoje v managementu 
Trenér Aikido II. třídy 
Trenér alpských disciplin 
Trenér curlingu II. třídy 
Trenér fitness II. třídy 1
Trenér florbalu II. třídy 
Trenér fotbalu UEFA - mezinárodní licence A 
Trenér fotbalu UEFA - mezinárodní licence B 
Trenér Iado II. třídy 
Trenér Jodo II. třídy 
Trenér juda II. třídy 
Trenér karate II. třídy 
Trenér Kick box II. třídy 
Trenér krasobruslení II. třídy 
Trenér kulturistiky 1
Trenér lakros II. třídy ( Trenér lacrosse II. třídy ) 
Trenér lukostřelby II. třídy 
Trenér soutěžních forem aerobiku 
Trenér sportovní gymnastiky II. třídy 
Trenér sportovní střelby II. třídy 
Trenér šachu II. třídy 
Trenér tanečních disciplín II. třídy 
Trenér tanečních disciplín III. třídy 
Trenér teakwondo WTF 
Trenér tenisu II. třídy 1
Trenér volejbalu II. třídy 
trénování paměti ( trénink paměti · cvičení paměti ) 11
Trénování paměti a kognitivních funkcí u seniorů ( Cvičení paměti seniorů ) 3
trestní právo 
Trestní právo pro sociální pracovníky 
Truhlář nábytkář 
Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy 
Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek 
Truhlář pro výrobu oken a dveří 
Trvalé líčení (permanentní make-up) 5
Tunelář 
tvorba her 
Tvorba www stránek 3
typologie MBTI 1
Ubytování v soukromí 
účetní uzávěrky 
Účetnictví 24
Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) 10
účetnictví a daně (obecně) ( účtování a daně ) 13
Účetnictví a daňová evidence 12
Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) 4
účetnictví s využitím výpočetní techniky včetně řízené praxe 
učitel autoškoly 7
Údržba lesních cest 
Údržba veřejné zeleně 2
Úklidové práce (se zaměřením na domácnosti) 
Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská 
Úklidový pracovník - speciální práce 
Úklidový pracovník administrativních ploch 
Úklidový pracovník v potravinářských provozech 
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních 
Umělecký kašér 
Umělecký kovář 
Umělecký pasíř 
Umělecký pozlacovač 
Umělecký štukatér 
Umělecký truhlář 
Umělecký zámečník 
úprava videa 
Úpravář textilií 
Úpravy a opravy oděvů 
ústavní právo 
Vahař 
vakuová masáž 1
Vazač břemenOpravář malé zemědělské mechanizace 
Vazačské práce 3
věcné právo 
Vedoucí bioplynové stanice 
Vedoucí detektiv 
Vedoucí dětských kolektivů 
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků 
Vedoucí posunu 
Vedoucí pracovník turistického informačního centra 
Vedoucí provozu - mistr/mistrová 
Vedoucí provozu lanové dráhy 
Vedoucí provozu lyžařských vleků 
vedoucí školitel 1
Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu 
Vedoucí velkoobchodní provozovny 
Vedoucí zájezdu 
Viktimologie 
Vinař 
Vinohradník-vinař ( Vinař-vinohradník ) 
Vizážistika a barvové poradenství 33
Vlakvedoucí osobní přepravy 
vlastnické právo 
Vodárenský technik telemetrie a automatizace 
Vodař - údržba vodních toků 
Vodní záchranář 2
vodní záchranářství 
Vodoinstalatérské a topenářské práce 
Vrtač průzkumných vrtů 
Vrtání kovových materiálů 
Všeobecný sanitář 
výběr zaměstnanců (pohovor) 3
Výhybkář 
vyjednávání, řešení konfliktů a mediace 6
Vyjednávání, řešení konfliktů, mediace v sociálních službách 
Výkon zeměměřických činností 
Vylévač keramiky 
Výpomoc při obsluze hostů 
Výpomoc při přípravě pokrmů 3
Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty 
Výroba a zpracování paliv a maziv 
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí 
Výroba chleba a běžného pečiva 
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů 
Výroba jemného pečiva 
Výroba karamelových a kandytových výrobků 
Výroba knedlíků 
Výroba konzerv 
Výroba kosmetických přípravků 
Výroba lahůdek 
Výroba majonéz a omáček 
Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků 
Výroba matrací z matracových prefabrikátů 
Výroba matracových potahů 
Výroba nečokoládových cukrovinek 
Výroba perníku ( Výroba perníků ) 
Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů 
Výroba polotovarů pro matracové potahy 
Výroba potravin a krmiv 
Výroba příloh 
Výroba restauračních moučníků 
Výroba rybích lahůdek 
Výroba sazenic v lesních školkách 
Výroba těstovin 
Výroba trvanlivého pečiva 
Výroba zákusků a dortů 2
Výroba zmrzlin 
Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků 
Výrobce a opravář čalounění dveří 
Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů 
Výrobce a opravář smyčců 
Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů 
Výrobce dřevěných hraček 
Výrobce forem ze dřeva 
Výrobce kovové bižuterie 
Výrobce kovových forem 
Výrobce lisované keramiky 
Výrobce masivních bloků dřevostaveb 
Výrobce matracových jader 
Výrobce rámových dřevostaveb 
Výrobce roubenek a srubů 
Výrobce sádrových forem 
Výrobce skeletových dřevostaveb 
Výrobce skleněné bižuterie 
Výrobce skleněných vánočních ozdob 
Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů 
Vysekávač 
Výživa a hydratace seniorů 
vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 2
Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií 
Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti 
vzdělávání pedagogů, DVPP 2
Vzorkař odpadních vod 
Vzorkař pitné vody 
W2 Vysokozdvižné s volantovým řízením - nosnost nad 5t 
Z Motorové manipulační vozíky nezařaditelné do třídy: I. a II. 
Zadlužený klient, insolvence, oddlužení 
Záchranář pro lyžařské tratě 
záchranářství 
Základní kovoobráběčské práce 
Základy managementu kvality 
Základy obsluhy osobního počítače 8
Základy podnikání 8
Základy poskytování první pomoci 
Základy znakového jazyka 1
Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
Zámečník 
Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel 
Zámkař 
Zasazovač drahých kamenů 
Zasněžovač 
Závislosti v sociální péči ( Adiktologie v sociální péči ) 
Zážitková pedagogika 1
zbrojní pas 
  Zdravotně sociální pracovník 
Zdravotní a kompenzační pomůcky 
zdravotní a sociální pojištění 
Zdravotní masér (MZČR) 
Zdravotní právo pro sociální pracovníky 
Zdravotnický asistent 
Zdravotník zotavovacích akcí 3
Zedník 3
Zelinář 
Zemědělský kovář 
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin 
Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu 
Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu 
Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb (Evropský certifikát v sociální péči) 
Zhotovitel zateplovacích systémů 3
Zhotovování dámských kostýmů a plášťů 
Zhotovování knoflíků 
Zhotovování pánských obleků 
Zhotovování pánských plášťů a bund 
Zhotovování sukní, halenek a šatů 
ZK 111 1.1 (dříve ZK 111 W01, Z-E1) - MMA - svařování obalenou elektrodou - nelegované oceli 
ZK 111 8 MMA - svařování obalenou elektrodou - nerezové austenitové oceli 
ZK 131 1.1 (dříve Z-M1) svařování v inertním plynu 
ZK 131 21 MIG - svařování tavící se elektrodou v inertním plynu - argon - hliník 
ZK 135 1.1 (dříve ZK 135 W01, Z-M1) - MAG - svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu - CO2, směsné plyny - oceli nelegované 
ZK 135 8 MAG - svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu –směsné plyny - oceli austenitové (nerezy) 
ZK 141 1.1 TIG/WIG - svařování netavící se W-elektrodou v inertním plynu - Ar - nelegované oceli 
ZK 141 21 TIG/WIG - svařování netavící se W-elektrodou v inertním plynu - Ar - hliník 
ZK 141 8 TIG/WIG - svařování netavící se W-elektrodou v inertním plynu - Ar - nerezové oceli 
ZK 311 1.1 (dříve ZK 311 W01, Z-G1) - kyslíko-acetylénové svařování plamenem - nelegované oceli 
ZK 912 31 - pájení trubek skupina 1. a slitiny mědi 
ZK 912 31 - pájení trubek skupina 11. a slitiny mědi 
ZK 912 31 (dříve ZK 912 W31, Z-L6) - základní kurz pájení mědi 
ZK 942 31, 912 31 a slitiny mědi (dříve Z-L6) - měkké a tvrdé pájení 
Zlatnické a klenotnické práce 
Zlatník a klenotník 
znakový jazyk 10
Zneužívání, týrání a zanedbávání dětí, syndrom CAN 
ZP 111-1 1.1 (dříve D-E1) stehování MMA - nelegované oceli 
ZP 135-1 1.1 (dříve D-M3) stehování MAG (CO2) - nelegované oceli 
ZP 141-1 1.1 stehování TIG - nelegované oceli 
ZP 15 -2 1.1 řezání plazmou 
ZP 15 P2 (dříve Z-U7) Polyfúzní svařování plastů polypropylenem 
ZP 21-9 1.1 odporové bodové svařování 
ZP 22-9 1.1 odporové švové svařování 
ZP 311-1 1.1 stehovaní plamenem - nelegované oceli 
ZP 311-2 1.1 (dříve ZP 81-2 W01, D-G2) - zaškolení na řezání kyslíkem 
ZP 912-9 31 (dříve ZP 912-9 W31, D-L6) - zaškolení na pájení mědi 
ZP 942-8 31 pájení měkké - mědi 
Zpracování gumárenských směsí 
Zpracování kožešin 
Zpracování kůží 
Zpracování živočišných tuků 
Zpracovatel ryb 
Zpracovatel včelích produktů 
Zprostředkovatel obchodu - makléř, broker 1
Zubní instrumentářka 1
Zvládání agrese klienta 
zvládání stresu a zátěžových situací 12
zvukař 
Železář 
živnotenské předpisy 

          přihlášení     
  Domů
  Info  
  Sitemap  
  Kontakty  
  Aktuality  
  Výuka  
  Vstup pro vyučující  
  Návrh odkazu  

(c) 2013-2014  ::1