Nový vzhled i název:
od září 2014 spouštíme
nové stránky s názvem  topEDU.cz


Pod novým názvem  topEDU.cz  jsme upravili vzhled a ovládání stránek.

Na  topEDU.cz  se nyní snadněji vyhledávají kurzy a další vzdělávací akce.

Na nových stránkách budeme uveřejňovat navíc i další důležité informace o výuce a kurzech. Dále nabízíme po dohodě i bezplatný webový hosting pro naše registrostrované uživatele.

Pro oba naše portály slouží stejné uživatelské rozhraní, stejné přihlašovací údaje i stejné podmínky.

Pro ty z Vás, kdo jste si již zvykli na původní vzhled a ovládání, ponecháme původní stránky v nezměněné podobě stále v provozu.
starší aktuality:

Inovace (pro lektory a agentury):
od července 2014 jsme zlepšili
uživatelské prostředí


Vycházíme vstříc podnětům od uživatelů. Pro snadnější vkládání údajů jsme změnili způsob vyplňování a ukládání údajů. Hlavní změna spočívá v tom, že již není třeba ukládat každou jednotlivou stránku formuláře. Všechny Vaše údaje jednoduše vyplníte a teprve na závěr jedním kliknutím vše uložíte. Vylepšili jsme také způsob editace textových položek.

Pro zlepšení přehlednosti jsme částečně upravili též vzhled - všechny záložky jsou nyní na horní straně stránky. Struktura a číslování položek ale zůstává původní.

Věříme, že provedené změny přispějí ke zvýšení Vašeho uživatelského komfortu.

Uvítáme i jakékoli další náměty na zlepšení.


Nabídka jednotlivých vzdělávacích akcí
v provozu od poloviny března 2014


Vážení uživatelé portálu eduuu.cz,

pro Vás, pro zájemce o vzdělávání,
i pro Vás, kdo vzdělávání nabízíte,
pro žáky i učitele, studenty i lektory,
firmy i agentury

doplňujeme od poloviny března 2014 náš portál
o novou službu zdarma

nabídku vzdělávání rozšiřujeme
o inzerci jednotlivých akcí
... nabídku kurzů, školení, přednášek ...


Kromě stálé nabídky výuky (v profilu učitele, agentury) je možno nyní nově na našich stránkách vyhledávat a inzerovat jednotlivé konkrétní vzdělávací akce. K těmto akcím je možno uvést specifické informace (termíny, ceny, apod.), které není vhodné uvádět ve stálém profilu.


Vše nejlepší do nového roku 2014!


... v souvislosti s bilancováním i plánováním na přelomu roku, též v souvislosti s probíhající výměnou politických postů dovolte následující malé, smutné zamyšlení na téma vzdělávání  ...


"Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých, poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují."

    "Co se stavu učitelského týče, pokud od státu placen jest, nemůže se ovšem říci, že by kvůli němu tak značně přibývalo daní, neboť se ty vlády, o kterých zde mluvíme, pilně varují, aby stav škol a poučení národu nepřivedly na lepší stupeň. Nechceme míti učené poddané, chceme míti hodné (rozuměj: hloupé) - to jest velmi známý výrok jistého nepříliš dávno zemřelého císaře. Ačkoli však výlohy, které přímo z daní na veřejné vyučování jdou, jsou příliš nepatrné, nesmíme přece mysliti, že těmi již všechno pro občana jest odbyto. Kdybychom nežili ve státním spojení, dávali by rodičové své děti, kterým by dobrého vzdělání opatřiti chtěli, k mužům známým pro svou učenost a moudrost a u těch by se jistě za polovici času a za polovici útrat dvakrát tolik naučily, co se naučí nyní, kdežto stát jako všechno jiné i vyučování vzal do svého monopolu a skrze 18 let (od 6-24) nechá mládež mořiti z většího dílu nepotřebnými vědomostmi a svěřuje vedení její z velké části lidem, kterým nejde nikdy tak velice o rozšíření vědomostí, o zvelebení národu, jako vlastně o své zaopatření, a kteří také se obyčejně vyznamenávají jen otrockou oddaností k velmožům než láskou k vědám."


"Špatný stát naschvál učitelům a profesorům dává v poměru k jiným úředníkům malé platy, aby schopnější lidé raději k jiným, vděčnějším stavům a zaměstnáním se obraceli než k učitelství, a tak nemohla se příliš vzmáhati osvěta v národu, která jest úhlavní prostředek proti vládní libovůli..."


Karel Havlíček Borovský 1851


          přihlášení     
  Domů
  Info  
  Sitemap  
  Kontakty  
  Aktuality
  Výuka  
  Vstup pro vyučující  
  Návrh odkazu  

(c) 2013-2014  ::0